Số / ký hiệu 06/TB-HÐTD
Trích yếu Thông báo số 06/TB-HĐTD, ngày 27/6/2024 của hội đồng tuyển dụng viên chức số 72 (UBND huyện Ea Kar) về việc giới hạn danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Ea Kar, năm 2023
Trích yếu: Thông báo số 06/TB-HĐTD, ngày 27/6/2024 của hội đồng tuyển dụng viên chức số 72 (UBND huyện Ea Kar) về việc giới hạn danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Ea Kar, năm 2023
Ngày ban hành 27/06/2024
Ngày hiệu lực 27/06/2024
Loại văn bản Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Văn bản của huyện
File đính kèm: