Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/ 2020 (03/04/2020)

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/ 2020

Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020. (06/03/2020)

Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02/2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020.

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VII (29/10/2019)

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VII
EAKAR: TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

EAKAR: TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (23/09/2019)

EAKAR: TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu và kế hoạch 06 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể năm 2019 (29/07/2019)

Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu và kế hoạch 06 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7 năm 2019 (21/07/2019)

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 7 năm 2019

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn huyện Ea Kar (15/07/2019)

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn huyện Ea Kar

Báo cáo tình hình và kết quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2019 (24/06/2019)

Báo cáo tình hình và kết quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kết quả công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm 06 tháng đầu năm 2019 (24/06/2019)

Báo cáo kết quả công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 06/2019 (24/06/2019)

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 06/2019

Báo cáo kết quả Kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (24/06/2019)

Báo cáo kết quả Kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trong tháng 5/2019 (06/05/2019)

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong tháng 4/2019 và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trong tháng 5/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019 (06/05/2019)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (02/05/2019)

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2019 (02/05/2019)

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 4/2019

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready