Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Tổ chức điều tra xã hội học với chủ đề “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.

Tổ chức điều tra xã hội học với chủ đề “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”. (18/12/2019)

Tổ chức điều tra xã hội học với chủ đề “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện”.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, đánh giá các tiêu chí để công nhận xã Ea Tih đạt chuẩn Nông thôn mới 2019

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, đánh giá các tiêu chí để công nhận xã Ea Tih đạt chuẩn Nông thôn mới 2019 (14/12/2019)

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, đánh giá các tiêu chí để công nhận xã Ea Tih đạt chuẩn Nông thôn mới 2019
Kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại 03 xã: EaTýh, EaKmút, Ea Đar

Kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại 03 xã: EaTýh, EaKmút, Ea Đar (26/09/2019)

Kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại 03 xã: EaTýh, EaKmút, Ea Đar
Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ ngành nông nghiệp làm công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ ngành nông nghiệp làm công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn (25/09/2019)

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ ngành nông nghiệp làm công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn

Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu : Đề án tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết, tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Đak lak (07/11/2018)

Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu : Đề án tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết, tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Đak lak

Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua "Đắk Lắk chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (24/10/2018)

Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua "Đắk Lắk chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang