Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

QĐ công bố Danh mục TTHC lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3) (26/10/2021)

QĐ công bố Danh mục TTHC lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3)

QĐ về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3) (26/10/2021)

QĐ về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (Đợt 3)

QĐ về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (26/10/2021)

QĐ về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã (26/10/2021)

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Họp bàn về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

Họp bàn về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (05/03/2021)

Họp bàn về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

Tổ chức bầu Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố (01/03/2021)

Tổ chức bầu Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố
Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (26/01/2021)

Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
------

------ (15/12/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. (23/10/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại xã Cư Prông

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại xã Cư Prông (18/10/2020)

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại xã Cư Prông
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại xã Ea Păl

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại xã Ea Păl (16/10/2020)

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại xã Ea Păl
Lễ khai trương Hệ thống thông tin, báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lễ khai trương Hệ thống thông tin, báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (19/08/2020)

Lễ khai trương Hệ thống thông tin, báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 (15/06/2020)

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện (08/06/2020)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện
UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. (20/05/2020)

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang