Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 38/TB-UBND 11/04/2024 Thông báo số 38/TB-UBND, ngày 11/04/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2024. Tải về
2 04/2024/QÐ-TTg 22/03/2024 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg, ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện. Tải về
3 23/TB-UBND 20/02/2024 Thông báo số 23/TB-UBND, ngày 20/02/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025". Tải về
4 24/TB-UBND 20/02/2024 Thông báo số 24/TB-UBND, ngày 20/02/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc niêm yết thủ tục nhận Cha - con có yếu tố nước ngoài. Tải về
5 306/UBND-TTr 01/02/2024 Công văn số 306/UBND-TTr, ngày 01/02/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc Xử lý Kết luận số 29/KL-TTr, ngày 30/01/2024 của Thanh tra huyện. Tải về
6 305/UBND-TTr 01/02/2024 Công văn số 305/UBND-TTr, ngày 01/02/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc Triển khai quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Tải về
7 52/TB-VP 05/02/2024 Thông báo số 52/TB-VP, ngày 05/02/2024 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tải về
8 18/TB-UBND 30/01/2024 Thông báo số 18/TB-UBND, ngày 30/01/2024 của UBND huyện Ea Kar về kết quả niêm yết thủ tục hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Tải về
9 05/2024/QÐ-UBND 23/01/2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND, ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND và Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh. Tải về
10 2041/KL/HU 22/01/2024 Kết luận số 2041/KL/HU, ngày 11/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar về kết quả xếp loại cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Tải về
ipv6 ready