Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Thông báo số 94a/TB-TTPTQĐ V/v hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (09/11/2022)

Thông báo số 94a/TB-TTPTQĐ V/v hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo số 155/TB-TTĐG Về việc đấu giá tài sản. (04/11/2022)

Thông báo số 155/TB-TTĐG Về việc đấu giá tài sản.

Thông báo số 94/TB-TTPTQĐ V/v hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. (28/10/2022)

Thông báo số 94/TB-TTPTQĐ V/v hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo số 91 V/v Kết quả lựa chọn đấu giá tài sản (24/10/2022)

Thông báo số 91 V/v Kết quả lựa chọn đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản (08/02/2020)

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản (08/02/2020)

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản (16/12/2019)

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 08 thửa đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (04/11/2019)

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 08 thừa đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 13,TT. Ea Kar, H.Ea Kar

Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 13,TT. Ea Kar, H.Ea Kar (15/08/2019)

Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 13,TT. Ea Kar, H.Ea Kar

Thông báo đấu giá Tài sản: gồm 09 thửa đất tại thôn 12 -xã Ea Ô, huyện Ea Kar. (15/07/2019)

Thông báo đấu giá Tài sản: gồm 09 thửa đất tại thôn 12 -xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Quyết định về việc phế duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ea Kar (20/06/2019)

Quyết định về việc phế duyệt Điều chỉn quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016 huyện Ea Kar

Thông báo đấu giá tài sản (17/06/2019)

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản (12/06/2019)

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá 12 thửa đất tại Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar) (05/06/2019)

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá 12 thửa đất tại Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar)

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar (22/05/2019)

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang