Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Văn bản xin Lỗi ông: Bàn Văn Sinh của Phòng Tư pháp huyện (07/11/2018)

Văn bản xin Lôi ông Bàn Văn Sinh của Phòng Tư pháp huyện

Thư xin lỗi vì giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ (05/07/2018)

Thư xin lỗi vì giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ

Văn bản xin lỗi người dân của phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Năm (24/04/2018)

Văn bản xin lỗi người dân của phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính kế hoạch đối với Ông: Trương Văn Hiền (24/04/2018)

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Lao động thương binh xã hội

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính - Kế hoạch đối với Bà: Vũ Minh Phương (24/04/2018)

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Hương (24/04/2018)

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Hương

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Nơ (24/04/2018)

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với Bà: Nguyễn Thị Nơ

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính kế hoạch đối với Ông: Nguyễn Xuân Hải (24/04/2018)

Văn bản xin lỗi người dân của Phòng Tài Chính kế hoạch đối với Ông: Nguyễn Xuân Hải

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang