Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 26/06/2024

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt nội dung hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh; điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực thuộc với tổng số khoảng 16.000 đại biểu tham dự. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND huyện Ea Kar có các đồng chí: Y Nhuân Byă – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Vương Tấn Thành – PBT thường trực Huyện ủy; Trần Quang Trung – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh QT

 Quang cảnh buổi quán triệt

chú Hoan

ĐB TC quán triệt

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt

ĐB quán triệt 1

ĐB Y Nhuân

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trực tiếp quán triệt nội dung 2 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm: tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm  “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

QT HN

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản quán triệt nội dung 2 tác phẩm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

a Trung QT

ĐB QT b

Tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm ra đời nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết 40 năm đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng.  

Và tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; là minh chứng cho bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Nội dung tác phẩm gồm 3 phần, trong đó phần thứ nhất nói về vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tư duy chiến lược của Đảng về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Thông qua việc quán triệt, học tập nội dung cốt lõi của 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tin son sắt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Mà còn tạo sức lan tỏa, đồng thuận về chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời khẳng định sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nguồn Tin:
Ngọc Anh
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang