UBND huyện làm việc với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Cập nhật lúc: 09:50 18/07/2020

Ngày 16/7, UBND huyện đã có buổi làm việc với xã Ea Đar, Xuân Phú (các xã đăng ký và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020). Đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, chủ trì buổi làm việc.

Đ/c Lê Đình Chiến, PCT UBND huyện chủ trì buổi làm việc tại Ea Đar

Năm 2020, huyện Ea Kar có 5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Ea Đar, Ea Kmút, Cư Huê, Xuân Phú, Ea Păl. Đến nay, huyện đã có 03/14 xã (Ea Ô, Cư Ni, Ea Tih) đạt chuẩn nông thôn mới.  Phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện Ea Kar có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại biểu tham gia thảo luận tại buổi làm việc tại xã Xuân Phú

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích từng tiêu chí chưa đạt để có hướng giải quyết nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra; các địa phương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề nghị UBND huyện, các phòng ban ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Thời gian tới, các phòng, ban ngành của huyện, các thành viên Ban chỉ đạo tích cực quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các xã để sớm về đích nông thôn mới. Đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã tiếp tục tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia thực hiện chương trình; rà soát, đưa ra các giải pháp phù hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí thu nhập; đồng thời chuẩn bị thực hiện công tác rà soát, lập hồ sơ báo cáo theo quy định./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)