UBND huyện Ea Kar làm việc với các xã về xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật lúc: 08:27 04/03/2020

Trong 4 ngày, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức làm việc và kiểm tra tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã: Cư Huê, Ea Tih, Ea Kmút, Ea Đar. Tham gia làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ  xã và các bộ phận chuyên môn của các xã có ông: Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

Đoàn Làm việc tại UBND xã Cư Huê

Tính đến hết năm 2019, tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt trên địa bàn huyện là 224 tiêu chí (193 tiêu chí đạt và 31 tiêu chí cơ bản đạt); Trong đó xã Ea Tih đạt 19/19 tiêu chí; Ea Kmút có 18 tiêu chí đạt và 1 tiêu chí cơ bản đạt; Ea Đar, có 17 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, 02 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Quốc phòng và an ninh); Cư Huê có 18 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, 01 tiêu chí chưa đạt (tổ chức sản xuất).

Tại buổi làm việc với các địa phương, đoàn đã nghe UBND các xã báo cáo đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đoàn cũng đã đi khảo sát thực tế một số địa điểm về công tác bố trí quy hoạch, làm đường giao thông nông thôn mới, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Ea Tih…

Khảo sát thực tế tại xã Ea Kmút

Khảo sát thực tế tại xã Cư Huê

Kết thúc buổi làm việc, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống chính trị các địa phương, đề nghị các xã chủ động triển khai đồng bộ các tiêu chí, huy động mọi nguồn lực tham gia, tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng, tạo sự đồng thuận, tham gia cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; các cơ quan chuyên môn huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ bám sát địa bàn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các địa phương hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2020./.          

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)