Kiểm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 đối với xã Cư Huê, Ea Kmút và Ea Đar

Cập nhật lúc: 22:20 11/12/2020

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Ea Kar. Đoàn kiểm tra hồ sơ đề nghị xét công công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Dương Tín Đức – Phó Chánh Văn phòng Nông Điều phối Nông thôn mới của tỉnh làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch 338/KH-VPĐP, ngày 06/11/2020 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk. Tham dự làm với với đoàn có đồng chí Lê Đình Chiến - PCT UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới, thành viên Văn phòng  Điều phối Nông thôn mới của huyện và đại diện các phòng, ban ngành, MTTQVN và các tổ chức Đoàn thể huyện.

Quang cảnh cuộc họp của Đoàn kiểm tra

Trong thời gian qua, Đảng ủy, HĐND và UBND các xã: Ea Đar, Ea Kmút và Cư Huê luôn chủ động sáng tạo, điều hành linh hoạt, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xã Nông thôn mới. Từ đó, thúc đẩy sản xuất không ngừng phát triển, kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ khá, giàu càng tăng. Phong trào toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các xã triển khai thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm từ 94% trở lên, 100% hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhân dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới trong thời gian tới.

Qua đối chiếu 3 xã: Ea Đar, Ea Kmút và Cư Huê đều đạt 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới. Đây là cơ sở để đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh xem xét, ra Quyết định công nhận 3 xã trên đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020./.

T/h: Hoàng Thị Mùi (VP.HĐND & UBND huyện)