Huyện Ea Kar tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật lúc: 17:28 20/10/2019

Chiều ngày 18/10/2019, huyện Ea Kar long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND, các phòng, ban, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Triển khai xây dựng NTM từ xuất phát điểm thấp, với bình quân toàn huyện chỉ đạt 4,5 tiêu chí/xã, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện có số tiêu chí đạt và cơ bản đạt là 210 tiêu chí, bình quân 15 tiêu chí/xã, có 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM là xã Ea Ô và xã Cư Ni, các xã còn lại bình quân tăng 4 -5 tiêu chí trở lên, không có xã đạt dưới 05 tiêu chí. Phong trào “Ea Kar chung tay xây dựng nông thôn mới” được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM được 2.047 cuộc với 155.050 lượt người tham gia, cấp phát 4.417 cuốn tài liệu nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM, vừa thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt...

Bên cạnh đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được xây dựng khang trang, môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong 10 năm qua 1.249 tỷ đồng, trong đó huy động từ cộng đồng dân cư là 231 tỷ đồng và nguồn vốn doanh nghiệp trên 115 tỷ đồng.

Mục tiêu đến năm 2020, huyện Ea Kar có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại tăng từ 2 - 3 tiêu chí; nâng số tiêu chí bình quân/xã là 16-17 tiêu chí trở lên; tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM, quan tâm thực hiện nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM, tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu...

Đồng chí Dương Tín Đức, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại diện Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ea Kar đạt được qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động tốt nội lực từ nhân dân để thực hiện Chương trình. Về nhiệm vụ trong những năm tới, đồng chí đề nghị Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, người dân; khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, không huy động quá sức dân; quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; giữ vững những thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, UBND huyện Ea Kar đã tặng giấy khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Ea Kar chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Đồng thời đã phát động phong trào thi đua “Ea Kar chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Hình ảnh một số gian hàng sản phẩm nông nghiệp chủ lực được trưng bày tại hội nghị

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)