Hội thảo đánh kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật lúc: 20:09 24/12/2021

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk  vừa phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới và UBND huyện EaKar đã tổ chức Hội thảo đánh kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội thảo có  TS. Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH& KT tỉnh, Ông Lê Đình Chiến – Phó CT.UBND huyện EaKar, Ông Dương Tín Đức-Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo xã trên địa bàn huyện.

 Quang cảnh Hội thảo tại huyện EaKar 

          Theo báo cáo của phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết : Sau 10 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được những kết quả to lớn và toàn diện. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 69 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số tiêu chí đạt 2.382/2.888 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 15,67 tiêu chí/xã. Dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có trên 71 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến phát triển lâu dài, bền vững ở khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, cần nhìn nhận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, đề xuất những giải pháp phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả và bền vững. Riêng đối với huyện EaKar cũng đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Ông Dương Tín Đức - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thông tin về công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tại Hội thảo

Đến cuối năm 2021, toàn huyện ước đạt 238/266 tiêu chí, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã và đã có 5 xã được công nhân đạt chuẩn NTM. Tại hội thảo đại diện các sở, ban, ngành cùng với địa phương cũng đã đề cập và làm sáng rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về vai trò của chính quyền các cấp trong xây dựng NTM, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thành công Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là: tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn; có cơ chế chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Nguyên trong Chương trình xây dựng NTM, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy việc phát triển các mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản, đồng bộ, bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các địa phương; chú trọng định hướng chuyển đổi số trong xây dựng NTM trên địa bàn...

Ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Đắk Lắk khẳng định, hội thảo lần này có ý nghĩa rất thiết thực, những vấn đề được nêu ra trong hội thảo là nguồn tư liệu hữu ích, bài học quý báu mang giá trị thực tiễn. Đồng thời mong muốn với những kiến thức, kinh nghiệm đã thảo luận, các địa phương sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới../.

                                                                                           

H’Ngoan Niê