Hội LHPN xã Cư Huê tổ chức ra quân dọn vệ sinh làm cỏ và trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng tại 3 buôn.

Cập nhật lúc: 22:09 28/10/2019

Ý thức được tầm quan trọng của phong trào "Phụ nữ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, các chi hội trong Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cư Huê đã tích cực tham gia, đẩy mạnh thực hiện phong trào như xây dựng các tuyến đường không rác thải, tuyến đường nở hoa, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, mua thẻ Bảo hiểm y tế…Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cư Huê đã phát động tinh thần tích cực của hội viên, phụ nữ ở 3 buôn M'briu, M'ar và Buôn M'oa  đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa, trồng hoa ven đường làng ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống trong lành, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm và diện mạo của xã.

Hình ảnh tại buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa tại  khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng của 3 buôn 

 

 

Ảnh của hội viên, chi hội phụ nữ ở 3 buôn M'briu, M'ar và Buôn M'oa -xã Cư Huê  đang làm cỏ trước nhà văn cộng đồng

Hình ảnh Hội viên, phụ nữ của 3 buôn đang trồng hoa tại các tuyến đường phụ nữ tự quản

 Việc làm này không chỉ góp phần hình thành những tuyến đường văn minh sạch đẹp, mà còn làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc góp phần giữ gìn môi trường, xử lý rác thải đúng nơi qui định, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cư Huê ./.                                            

                                                                                                 H’Ngoan Niê