Ea Kar: Triển khai tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020

Cập nhật lúc: 13:44 21/07/2020

Ngày 20-7, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện phối hợp Công ty  Pro Phương Nam triển khai tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho 50 cán bộ công chức, viên chức, nhân viên cấp huyện, cấp xã làm công tác xây dựng nông thôn mới. Thời gian tổ chức tập huấn 5 ngày (từ ngày 20-24/7/2020), tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp huyện Ea Kar.

Đại diện Công ty  Pro Phương Nam trao đổi tại buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi các chuyên đề về hướng dẫn quy trình xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng theo cơ chế PforR; hướng dẫn tổ chức sản xuất theo liên kết tổ, nhóm và chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn cán bộ cơ sở thực hành việc lập kế hoạch cho 2 chương trình  mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm ngheo bền vững); hướng dẫn lập hồ sơ và phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình theo cơ chế đặc thù.

Đại biểu tham dự tập huấn

Thông qua lớp tập huấn đợt này, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã, thôn, buôn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2021-2025./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)