Chi hội phụ nữ Thôn 1, xã Ea Sar tổ chức dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa đoạn đường phụ nữ tự quản.

Cập nhật lúc: 21:45 30/09/2021

   Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do tổ chức Hội và địa phương phát động, Chi hội phụ nữ Thôn 1, xã Ea Sar đã đảm nhận và tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa dọc hai bên đoạn đường phụ nữ tự quản.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội thôn 1, xã Ea Sar cắm biển và dọn vệ sinh đoạn đường phụ nữ quản

   Chi hội phụ nữ Thôn 1, xã Ea Sar hiện có 60 hội viên sinh hoạt. Những năm qua các phong trào thi đua do tổ chức Hội Phụ nữ ở địa phương phát động đã được Cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thôn hưởng ứng tích cực. Ngoài việc đảm nhận thường xuyên dọn vệ sinh, trồng được 1km mét đường hoa, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, xanh-sạch-đẹp cho đoạn đường phụ nữ tự quản, Chi hội còn vận động chị em giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đã xây dựng được quỹ tình thương với số tiền 147 triệu đồng, giúp đỡ một số hội viên khó khăn vay, đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi ổn định cuộc sống.

... phát cây, dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa hai bên đoạn đường Phụ nữ tự quản.

                     Văn Mạnh (Trung tâm TT - VH - TT)