CA xã Cư Huê đã vận động tuyên truyền bà con nhân dân tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Cập nhật lúc: 21:20 02/03/2020

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Trong thời gian qua CA xã Cư Huê đã vận động đến tầng lớp nhân dân và  lực lượng đoàn viên thanh niên, Hội viên nông dân cùng chung tay, góp công, góp của  ra quân làm đường giao thông liên thôn tại 2 buôn M’oa và M’ar. Cũng như nhiều bà con khác trong buôn, Ông Ây ZuNi ở Buôn M’ar, xã Cư Huê  rất vui mừng phấn khởi  vì buôn của mình  sắp có con đường mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc  đi lại của con em khi đến trường cũng như việc sản xuất  vận chuyển hàng hóa của bà con. 

Một số hình ảnh lực lượng bà con nhân dân,  đoàn viên thanh niên, Hội viên nông dân đang thi công làm đường 

Với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Bà con nhân dân 2 buôn  M’oa và M’ar xã Cư Huê đã tích cực hướng ứng phong trào tự nguyện hiến đất, cây, hoa màu trên đất để cùng nhau thi công con đường có tổng chiều 300m, mặt đường rộng 6m được đổ đất cấp phối và rải đá mạt. Với tổng kinh phí xây dựng trên 60 triệu đồng, trong đó công ty TNHH Thanh Phương EaKar hỗ trợ xe ủi, múc đổ đất lu phẳng mặt đường, số tiền còn lại do CA xã Cư Huê kêu gọi huy động từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hỗ trợ thêm. Không chỉ nâng cấp, mở rộng đường liên thôn tại 2 buôn M’oa và M’ar, CA xã Cư Huê còn tuyên truyền huy động người dân trong thôn Eakung sửa chữa lại một số tuyến bị hư hỏng để thuận tiện cho việc đi lại của bà con có chiều dài gần 600m, tổng kinh phí xây dựng là 20 triệu đồng.   Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cư Huê đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bà con  đã xác định được  quyền lợi, trách nhiệm của mình, tích cực đóng góp công sức, tiền của,  kinh phí, hiến đất làm đường giao thông nông thôn - góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra trong năm 2020./.

H’Ngoan Niê

 

H'Ngoan Niê