Số / ký hiệu 171/TB-UBND
Trích yếu Thông báo số 171/TB-UBND, ngày 14/05/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc công bố công khai điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ea Kar.
Trích yếu: Thông báo số 171/TB-UBND, ngày 14/05/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc công bố công khai điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ea Kar.
Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày hiệu lực 14/05/2024
Loại văn bản Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Văn bản của huyện
File đính kèm: