Số / ký hiệu 09/TB-HÐTD
Trích yếu Thông báo số 09/TB-HĐTD, ngày 05/7/2024 của hội đồng tuyển dụng viên chức số 72 (UBND huyện Ea Kar) về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (tham gia vòng 2) và thời gian, địa điểm thu lệ phí xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.
Trích yếu: Thông báo số 09/TB-HĐTD, ngày 05/7/2024 của hội đồng tuyển dụng viên chức số 72 (UBND huyện Ea Kar) về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (tham gia vòng 2) và thời gian, địa điểm thu lệ phí xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực 08/07/2024
Loại văn bản Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Văn bản của huyện
File đính kèm: