Số / ký hiệu 08/TB-HÐTD
Trích yếu Thông báo số 08/TB-HĐTD, ngày 04/7/2024 của hội đồng tuyển dụng viên chức số 72 (UBND huyện Ea Kar) về việc điều chỉnh giới hạn ôn tập...
Trích yếu: Thông báo số 08/TB-HĐTD, ngày 04/7/2024 của hội đồng tuyển dụng viên chức số 72 (UBND huyện Ea Kar) về việc điều chỉnh giới hạn ôn tập...
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực 08/07/2024
Loại văn bản Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Văn bản của huyện
File đính kèm: