Số / ký hiệu 06/TB-TCKH
Trích yếu Thông báo số 06/TB-TCKH, ngày 21/5/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Trích yếu: Thông báo số 06/TB-TCKH, ngày 21/5/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Ngày ban hành 21/05/2024
Ngày hiệu lực 21/05/2024
Loại văn bản Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Văn bản của huyện
File đính kèm: