Số / ký hiệu 241/QÐ-UBND
Trích yếu Quyết định số 241/QĐ-UBND, ngày 13/05/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp huyện 2024.
Trích yếu: Quyết định số 241/QĐ-UBND, ngày 13/05/2024 của UBND huyện Ea Kar về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp huyện 2024.
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Loại văn bản Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Văn bản của huyện
File đính kèm: