Số / ký hiệu 1701/UBND-TP
Trích yếu Công văn số 1701/UBND-TP, ngày 13/06/2024 của UBND huyện V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.
Trích yếu: Công văn số 1701/UBND-TP, ngày 13/06/2024 của UBND huyện V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.
Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực 13/06/2024
Loại văn bản Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Văn bản của huyện
File đính kèm: