Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự và các chức danh công chức cấp xã không qua kỳ thi tuyển, xét tuyển 2022 thuocj UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 16:39 15/04/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9c%20ch%E1%BB%89%20huy%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20QS%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20ch%E1%BB%A9c%20danh%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9c%20c%E1%BA%A5p%20x%C3%A3%202022.pdf Tải về
  • K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9c%20c%E1%BA%A5p%20x%C3%A3%202022.pdf Tải về
Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự và các chức danh công chức cấp xã không qua kỳ thi tuyển, xét tuyển 2022 thuocj UBND huyện Ea Kar