Thông báo thi tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Ea Kar, vòng 2 năm 2021

Cập nhật lúc: 15:10 15/04/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%2022%20thi%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c.pdf Tải về
Thông báo thi tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Ea Kar, vòng 2 năm 2021