Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi viết vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Ea Kar, năm 2021.

Cập nhật lúc: 14:49 28/04/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • tb%2037%20kq%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng.pdf Tải về
Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi viết vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Ea Kar, năm 2021.