Phổ biến một số điểm mới của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư số 13/2022/TT-BTC

Cập nhật lúc: 16:34 04/05/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20510%20CCTKV-NV.pdf Tải về
Phổ biến một số điểm mới của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư số 13/2022/TT-BTC