Công văn 328/CCTKV-NV ngày 22/03/2022 về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Hóa đơn điện tử.

Cập nhật lúc: 05:34 24/03/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • Tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20328%20CCTKV-NV.pdf Tải về
Công văn 328/CCTKV-NV ngày 22/03/2022 về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Hóa đơn điện tử.