Bà con nhân dân xã EaĐar hiến đất, công trình trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Cập nhật lúc: 16:23 23/04/2022

 Thưa quý vị và các bạn !

Hưởng ứng phát động thi đua xây dựng huyện Ea Kar lên Thị xã và xây dựng xã EaĐar trở thành Phường trước năm 2025. Bà con nhân dân thôn 12 xã EaĐar đã  ra quân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình tài sản trên đất để mở rộng tuyến đường giao thông của thôn.

Đây là tuyến đường giao thông đầu tiên trên địa bàn xã được triển khai thực hiện nằm  trong kế hoạch xây dựng xã EaĐar trở thành Phường của thị xã EaKar trong tương lai. Theo thiết kế, tuyến đường thôn 12 có chiều dài 850m này sẽ được mở rộng thêm từ 5 m lên 13m đảm bảo việc đi lại và giao thương hàng hóa cho người dân trong thôn.

 Toàn cảnh con đường đang khởi công tại thôn 12, xã EaĐar 

          Để Thực hiện kế hoạch xây dựng xã EaĐar trở thành phường của Thị xã EaKar tương lai trước mắt năm 2025, địa phương sẽ ưu tiên các nguồn lực thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, tập trung giải phóng mặt bằng, mở rộng và làm mới các tuyến đường giao thông tại các khu vực thôn, buôn hiện còn khó khăn trong việc đi lại. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc nâng cấp, sửa chữa các cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục... tại địa phương. 

 Một số hình ảnh người dân tự phá công trình, hàng rao  để mở rộng con đường giao thông nông thôn 

 

Từ sự đồng thuận, chung tay, góp sức của người dân thông qua việc hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn xã. Những con đường mới mở ra, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để xã EaĐar quyết tâm xây dựng địa phương sớm trở thành phường của Thị xã EaKar trong tương lai./                                                                                   

 

 

H’Ngoan Niê