Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 08 thửa đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:48 04/11/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 354TB-TTDGtinh.pdf Tải về

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 08 thừa đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk