Triển khai thông báo kết luận 164/TB- VPCP ngày 23/04/2020 và chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 07:59 04/05/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 516%20UBND-VPeakar.pdf Tải về
Triển khai thông báo kết luận 164/TB- VPCP ngày 23/04/2020 và chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ