Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 19:41 02/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 100TB-UBNDeakar_signed.pdf Tải về
Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Ea Kar