Thông báo kết luận Họp giao ban tháng 3 và triển khai công tác phòng chống Dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 48-CT/TU của Tỉnh ủy

Cập nhật lúc: 19:46 02/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 101TB-UBNDeakar(2).pdf Tải về