Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 30/3/2020 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 13:41 31/03/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 97TB-UBNDeakar.pdf Tải về
Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 30/3/2020 của UBND huyện Ea Kar