Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ea Kar tại cuôc họp ngày 05/10/2021

Cập nhật lúc: 16:09 12/10/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 332%20TB-UBND.pdf Tải về
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ea Kar tại cuôc họp ngày 05/10/2021