Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 16/04/2020

Cập nhật lúc: 13:36 20/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 112TB-UBNDeakar.pdf Tải về
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 16/04/2020