Kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc ngày 15/4/2020

Cập nhật lúc: 10:26 16/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 110TB-UBNDeakar.pdf Tải về
Kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc ngày 15/4/2020