Thứ hai , Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 48

Hôm nay: 2,348

Hôm qua: 2,285

Tất cả: 3,998,709

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo về việc điều động lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Thông báo về việc điều động lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2019

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Đar về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Đar về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

TBKL của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ea Kmut về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019

Thông báo Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019

Thông báo Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019

Thông báo KL của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo KL của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp ngày 09/4/2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp ngày 09/4/2019

Thông báo Kết luận tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020

Thông báo Kết luận tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2020

Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 19/03/2019 của UBND huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 19/03/2019 của UBND huyện Ea Kar

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện tại cuộc họp về xử lý vướng mắc điểm xã nước thải đã qua xử lý của Bệnh viện đa khoa huyện

Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện tại cuộc họp về xử lý vướng mắc điểm xã nước thải đã qua xử lý của Bệnh viện đa khoa huyện

Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện Trưởng ban chỉ đạo về Điều tra dân số và Nhà ở huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện Trưởng ban chỉ đạo về Điều tra dân số và Nhà ở huyện Ea Kar năm 2019
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH