Thứ hai , Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 117

Hôm nay: 2,136

Hôm qua: 2,285

Tất cả: 3,998,497

Thông báo kết luận của UBND huyện Ea Kar tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo- Hội chợ phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện

Thông báo kết luận của UBND huyện Ea Kar tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo- Hội chợ phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện

Thông báo Kết luận cuộc họp giữa UBND huyện với Hội đồng giải thể - Tổng công ty cà phê Việt Nam

Thông báo Kết luận cuộc họp giữa UBND huyện với Hội đồng giải thể - Tổng công ty cà phê Việt Nam

Thông báo kết luận tại cuộc họp Hội ý đầu tuần ngày 10/9/2018 của UBND huyện Ea Kar

Thông báo kết luận tại cuộc họp Hội ý đầu tuần ngày 10/9/2018 của UBND huyện Ea Kar

TBKL của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tiến độ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện vốn đầu tư chương trình 135

TBKL của Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT.UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tiến độ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện vốn đầu tư chương trình 135

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện TBKL 50/TB/HU ngày 17/5/2018 của Huyện ủy Ea Kar

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện TBKL 50/TB/HU ngày 17/5/2018 của Huyện ủy Ea Kar

Thông báo kết luận cuộc họp hội ý đầu tuần ngày 27/8/2018 của UBND huyện

Thông báo kết luận cuộc họp hội ý đầu tuần ngày 27/8/2018 của UBND huyện

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 8

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 8

Thông báo Kết luận hội ý đầu tuần ngày 20/82018 của UBND huyện

Thông báo Kết luận hội ý đầu tuần ngày 20/82018 của UBND huyện

TBKL của UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến công tác giao đất và trao giấy CNQSD đất cho đồng bào DTTS tại chỗ theo chương trình 132

TBKL của UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến công tác giao đất và trao giấy CNQSD đất cho đồng bào DTTS tại chỗ theo chương trình 132

TBKL tại cuộc họp xử lý các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên QL 26 để thực hiện dự án BOT

TBKL tại cuộc họp xử lý các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên QL 26 để thực hiện dự án BOT

TBKL tại cuộc họp chuẩn bị Lễ công bố quyết định giao đất và GCNQS đất cho đồng bào dân tộc thiệu số theo chương trình 123 xã Cư Elang

TBKL tại cuộc họp chuẩn bị Lễ công bố quyết định giao đất và GCNQS đất cho đồng bào dân tộc thiệu số theo chương trình 123 xã Cư Elang

Thông báo Kết luận tại Hội nghi sơ kết thuế 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo Kết luận tại Hội nghi sơ kết thuế 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà -Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 7/2018

Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà -Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 7/2018

TBKL của đồng chí Huỳnh Kim Phổ PCT. thường trực UBND huyện tại cuộc họp liên quan đến đất dự án chương trình 132 xã CưElang

TBKL của đồng chí Huỳnh Kim Phổ PCT. thường trực UBND huyện tại cuộc họp liên quan đến đất dự án chương trình 132 xã CưElang

Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo Kết luận Hội ý đầu tuần ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH