Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ea Kar năm 2018

Cập nhật lúc: 10:03 01/03/2018

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Ea Kar năm 2018