Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết ỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây Nam - thị trấn Ea Kar -huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 15:48 15/02/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • Quyet%20dinh%20%20phe%20duyet%20quy%20hoach%20ty%20le%201%20phan%20500%20khu%20dan%20cu%20phia%20tay%20nam%20thi%20tran%20Ea%20Kar.pdf Tải về
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết ỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây Nam - thị trấn Ea Kar -huyện Ea Kar