Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ea Kar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035

Cập nhật lúc: 10:46 07/06/2021

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ea Kar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035