Quy hoạch khu đô thị hành chính mới huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:38 06/07/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • HC%20MOI%20EAKAR%20-%20TINH%20DAKLAK%20.pdf Tải về
Quy hoạch khu đô thị hành chính mới huyện Ea Kar