Quy hoạch chi tiết Điểm tái định cư số 1 tại thôn 1, xã Cư Elang, huyện Ea Kar thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng

Cập nhật lúc: 00:00 17/08/2015

Quyết định số: 2999/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Điểm tái định cư số 1 tại thôn 1, xã Cư Elang, huyện Ea Kar thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng. Tải QĐ2999

- Bản đồ quy hoạch. Tải bản đồ