PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU HÀNH CHÍNH MỚI HUYỆN EAKAR

Cập nhật lúc: 09:51 06/07/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • Phi%E1%BA%BFu%20l%E1%BA%A5y%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng%20d%C3%A2n%20c%C6%B0.doc Tải về

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU HÀNH CHÍNH MỚI HUYỆN EAKAR