Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 00:00 29/03/2016

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dung đất năm 2016 của huyện Ea Kar. Chi tiết