Chính phủ giao ban trực tuyến về xây dựng mô hình nông thôn mới

Cập nhật lúc: 00:00 15/05/2014

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là việc hiện thực hóa Nghị quyết 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đòi hỏi các bộ ngành, địa phương phải có kế hoạch chương trình cụ thể, đưa ra các giải pháp, cách làm hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống, đem lại lợi ích cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông mới trình bày chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đến năm 2020, 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.  Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân báo cáo chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, mới chỉ có 45/63 tỉnh có báo cáo về tình hình rà soát quy hoạch với gần 6600 xã. Tại Thái Bình đã triển khai quy hoạch được trên 70% số xã, phấn đấu trong năm 2010 hoàn thành quy hoạch tất cả các xã trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Bùi Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu kinh nghiệm của Thái Bình trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở 19 tiêu chí nông thôn mới quốc gia, tỉnh Thái Bình đã vận dụng xây dựng các tiêu chí một cách cụ thể, đồng thời xây dựng quy trình các bước thực hiện. Đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, gắn với việc đảm bảo cơ giới hóa. Quy hoạch khu dân cư theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương, gắn kết với địa phương xung quanh,… Đ/c Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để đạt yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nhất thiết phải có sự đồng thuận trong nhân dân, mọi người dân phải hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là xuất phát từ lợi ích của người dân địa phương, làm cho dân, vì dân và nhân dân cùng chung sức thực hiện. Đ/c cũng kiến nghị Nhà nước cần sửa đổi Luật Đất đai, sớm điều chỉnh lại thời gian thuê đất, hạn điền sử dụng đất. Hỗ trợ kinh phí để quy hoạch, thực hiện dồn điền đổi thửa, để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai ở các địa phương được thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

 

 
Thanh An