Báo cáo quy hoạch nhiệm vụ quy hoạch khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:44 06/07/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • BAO%20CAO%20NHIEM%20VU%20QHCT%20KHU%20TT%20HC%20MOI%20EA%20KAR%2022-6-21%20(1).pdf Tải về
Báo cáo quy hoạch nhiệm vụ quy hoạch khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar