Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 08 Năm 2022
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự