Thứ tư , Ngày 29 Tháng 06 Năm 2022
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự