Công bố Hệ thống hoá đơn điện tử toàn quốc

Cập nhật lúc: 23:22 24/04/2022

Ngày 21/4, tại Tổng Cục thuế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ công bố Hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc theo hình thức trực tuyến. Việc kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của ngành Thuế trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia.

Quang cảnh tại điểm cầu Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’ Đrắc

 Tham dự tại điểm cầu Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’ Đrắc, có đại diện thành viên Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử huyện Ea Kar và M’ Đrăc.

Từ ngày 21/11/2021, hoá đơn điện tử chính thức được triển khai giai đoạn 1 trong cả nước. Đến nay, đã có 6 tỉnh, thành phố sử dụng hoá đơn điện tử gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022, triển khai đồng loạt tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Tại huyện Ea Kar, Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’ Đrắc đã tham mưu UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động; thành lập Tổ thường trực triển khai Hóa đơn điện tử và công văn chỉ đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn về việc triển khai hóa đơn, chứng từ điện tử. Ngành thuế đã rà soát, phân loại người nộp thuế sử dụng HĐĐT; chuẩn bị về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT tử trên địa bàn để thông tin đến người nộp thuế; đồng thời, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế về HĐĐT. Hiện nay đã thực hiện hướng dẫn, đôn đốc được 380 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh chuyển đổi thành công, đạt 62,8%. Trong đó: địa bàn Ea Kar: Đã đăng ký thành công 282 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh; địa bàn M’Drắk: Đã đăng ký thành công 98 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ công bố

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế triển khai xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc bài bản, có lộ trình rõ ràng và nhấn mạnh hệ thống hóa đơn điện tử sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Ngọc Anh